KRÁTKODOBÉ

STÁTNÍ DLUHOPISY

VSTUP

JIŽ OD 100tis CZK

PENÍZE NEJPOZDĚJI

DO 60 DNŮ

VÝNOS Z SPP

NEPODLÉHÁ SRÁŽKOVÉ DANI

KRÁTKODOBÉ

STÁTNÍ DLUHOPISY

VSTUP

JIŽ OD 100tis CZK

PENÍZE NEJPOZDĚJI

DO 60 DNŮ

PO SPLATNOSTI

NEPODLÉHÁ SRÁŽKOVÉ DANI

Definice
investiční strategie

CZK Úrokové portfolio (CÚ)

CZK Úrokové portfolio je jednou z typizovaných strategií služby BHS Asset Management, jejímž cílem je zhodnocování majetku zákazníkem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích a při respektování zákazníkem požadované likvidity a maximálního omezení rizika.

Cílem této investiční strategie je dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků, a to zejména investicemi do úrokových instrumentů se splatností do jednoho roku. Portfolio je investováno zejména do dluhových investičních nástrojů, do nichž může být umístěno až 100% portfolia. Investice mohou být prováděny výhradně v měně CZK.

 
 

Investiční horizont

3 - 24 měsíců

Likvidita

do 60 dní

Plánovaný výnos 2024*

až 4,75 %+
 

Podkladové aktivum

Státní pokladniční poukázky

* Prezentovaný očekávaný výnos vychází z aktuální tržní situace. Výnosy Státních Pokladničních Poukázek držených do splatnosti nepodléhají srážkové dani, na rozdíl od kreditních úroků z běžného účtu. Výnos se může měnit v závislosti na měnové politice centrální banky. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích.

Investiční horizont

3 - 24 měsíců

Likvidita

do 60 dní

Plánovaný výnos 2023*

6,15 %+
 

Podkladové aktivum

Státní pokladniční poukázky

* Prezentovaný očekávaný výnos je odvozený z aukce Státních Pokladničních Poukázek (dále jen "SPP") ze dne 13.1.2023.
Jedná se o výnos očištěný o poplatky obchodníka. Výnosy SPP držených do splatnosti nepodléhají srážkové dani, na rozdíl od kreditních úroků z běžného účtu. Výnos se může měnit v závislosti na měnové politice centrální banky. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích.

CZK úrokové portfolio
Investice jsou směřovány do bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů se zbytkovou splatností do jednoho roku.
CZK úrokové portfolio
Preferovaným investičním nástrojem jsou státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy.
CZK úrokové portfolio
V portfoliu nebude investováno do emisních povolenek ani jejich derivátů. Nebude investováno ani do strukturovaných vkladů nebo komoditního derivátu, které mají povahu investičního nástroje.
CZK úrokové portfolio
Společnost BH Securities a.s. při správě portfolia nepřistupuje k algoritmickému obchodování.

Štěpán Křeček
hlavní ekonom BHS

Štěpán Křeček patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Pracuje na pozici hlavního ekonoma obchodníka s cennými papíry BH Securities a.s., kde odpovídá za tvorbu makroekonomických analýz a strategických podkladů.

„V roce 2024 očekáváme, že Česká národní banka bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, které bylo zahájeno na konci roku 2023. Proces snižování úrokových sazeb může být přerušen v případě nepříznivého vývoje v ekonomice či při výrazném oslabování kurzu koruny. Inflace během prvního čtvrtletí klesne do svého tolerančního pásma, kde by se měla udržovat po zbytek celého roku 2024. Období stagflace tak definitivně odezní a budeme se vracet do ekonomicky standardních časů.

Odhadujeme, že se základní úroková sazba na konci roku 2024 bude pohybovat kolem úrovně 4,00 procenta, tedy trochu výše, než predikuje Česká národní banka ve své poslední Zprávě o měnové politice. Následně by měl pokles základní úrokové sazby pokračovat až k úrovni kolem 3,50 procenta, kde se domníváme, že se momentálně nachází její neutrální výše. Pokles úrokových sazeb bude se zpožděním 12 až 18 měsíců akcelerovat ekonomický růst České republiky. V roce 2025 by se díky tomu mělo naše hospodářství dostat nad úroveň před příchodem pandemie.“

CZK úrokové portfolio

horizont

krátkodobý až střednědobý investiční horizont
CZK úrokové portfolio

míra rizika

nižší investiční riziko
CZK úrokové portfolio

investice

minimální doporučená doba investice je jeden rok
CZK úrokové portfolio

měna

referenční měnou portfolia je CZK
CZK úrokové portfolio

riziko

rizikem je pokles inflace a následně úrokových sazeb
CZK úrokové portfolio

vklad

minimální vklad je 100.000 CZK
CZK úrokové portfolio

poplatek

jediným poplatkem je poplatek za správu 0,30 % p.a.
CZK úrokové portfolio

daň

státní pokladniční poukázky držené do splatnosti nepodléhají srážkové dani

JAK INVESTOVAT

Sjednání investování prostřednictvím strategie CZK Úrokové portfolio probíhá v těchto jednoduchých krocích.


JAK INVESTOVAT

Sjednání investování prostřednictvím strategie CZK Úrokové portfolio probíhá v těchto jednoduchých krocích.


BH Securities a.s.

INVESTUJTE PROSTŘEDNICTVÍM BHS

ROZUMÍME INVESTICÍM JIŽ OD ROKU 1993

BH Securities a.s. je přední nebankovní obchodník s cennými papíry na českém kapitálovém trhu s působností od roku 1993. Společnost je zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha, České asociace obchodníků s cennými papíry a členem Asociace pro kapitálový trh České republiky. BHS je tvůrcem trhu a pokrývá široké spektrum trhů v ČR, Evropě i USA. Mezi hlavní produkty a služby patří investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, individuální správa majetku a obchodování na kapitálových trzích.

www.bhs.cz
www.investice.cz

BH Securities a.s.

INVESTUJTE PROSTŘEDNICTVÍM BHS

ROZUMÍME INVESTICÍM JIŽ OD ROKU 1993

BH Securities a.s. je přední nebankovní obchodník s cennými papíry na českém kapitálovém trhu s působností od roku 1993. Společnost je zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha, České asociace obchodníků s cennými papíry a členem Asociace pro kapitálový trh České republiky. BHS je tvůrcem trhu a pokrývá široké spektrum trhů v ČR, Evropě i USA. Mezi hlavní produkty a služby patří investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, individuální správa majetku a obchodování na kapitálových trzích.

www.bhs.cz
www.investice.cz

Aktuálně

Americké akcie: Pomalu s tím býkem!

Americký akciový index v uplynulém týdnu potvrdil vzestup nad hladinu 4 200 bodů a opakovaně testoval důležitou rezistenci na 4 300...

Pokladniční poukázky jsou vhodné i pro konzervativní investory

Akcie a dluhopisy zná aspoň trochu každý. Jsou ale i jiné investiční nástroje. Pokladniční poukázky byly dostupné jen movitějším investorům, teď se přístup k nim otevírá...

BHS Asset Management nabízí CZK Úrokové portfolio. O co jde?

Žijeme v době velmi vysoké inflace, která nás pravděpodobně bude provázet po celý letošní rok. Vysoká úroková sazba v ekonomice způsobuje, že některé investiční nástroje mají rovněž vysoké úrokové sazby...

Nesnížení úrokových sazeb

ČNB na svém březnovém měnově politickém zasedání nezměnila výši úrokových sazeb.

CHCI INVESTOVAT - POTŘEBUJI VÍCE INFORMACÍ

Máte zájem investovat do CZK Úrokového portfolia? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se zpět a poskytneme Vám potřebné informace.